Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK
Nieuwsbrief  0521-851255

‘Samen eruit halen wat er in zit’

Vanuit de visie: iedereen is uniek, doet mee en mag er zijn. Je bent goed zoals je bent!

Bezoek inspectie (IGJ)

Bezoek IGJ

Vrijdag 16 februari 2018 hebben we bezoek gehad van 3 inspecteurs van de IGJ (inspectie gezondheidszorg jeugd in oprichting).  Dat is natuurlijk één van de spannendste zaken vanuit onze sector, ze komen onaangekondigd en hebben een vol dagprogramma af te werken.

 

De inspectie heeft als taak:

  • onderzoek doen naar de kwaliteit van de jeugdhulp;
  • toezicht houden op de naleving van de kwaliteitseisen die in de wet staan;
  • voorstellen doen voor verbetering.

De inspectie wil met haar onderzoeken bijdragen aan:

  • het behouden en bevorderen van de kwaliteit van de jeugdhulp;
  • het versterken van de positie van jongeren en hun ouders of verzorgers (de cliënten);
  • de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het beleid.

Zo komt onder andere goed bestuur, opleidingenbeleid, opleidingsniveau en samenstelling van het team, de SKJ registraties, de VOG`s, de zorgplannen, privacybeleid, medicatiebeleid en nog meer aan bod tijdens zo`n inspectie.

 

Rapportage

We hebben ondertussen de rapportage ontvangen en zijn trots op het behaalde resultaat. Er zijn 30 voldoendes gescoord en twee onvoldoendes.
op de twee onvoldoendes is direct actie ondernomen. Dit betrof het GDS (geneesmiddelen distributie systeem). De aanpassing is per 1 juni 2018 ingevoerd voor de 24-uurs jeugdigen van Trend. Hiermee voldoen we aan alle 32 inspectiepunten.

De rapportage van het bezoek is openbaar. U kunt het vinden op de website van de IGJ maar ook hier downloaden.