Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK
Nieuwsbrief  0521-851255

‘Samen eruit halen wat er in zit’

Vanuit de visie: iedereen is uniek, doet mee en mag er zijn. Je bent goed zoals je bent!

Verblijf

Kortdurend verblijf (logeren)

Soms is het nodig om een jeugdige op locatie te laten verblijven om competenties te vergroten. Dit betreft niet alleen vaardigheden waarbij persoonlijke verzorging en algemene dagelijkse handelingen aan de orde zijn, maar bijvoorbeeld ook het leren omgaan met sociale situaties, emoties reguleren of omgaan met de eigen diagnose. Jeugdigen krijgen hun programma op de locatie. Dit is zowel doordeweeks mogelijk als in de weekenden.

 

24-uurszorg

Soms kan door omstandigheden het (tijdelijk) verblijven in de 24-uurszorg een juiste stap zijn om weer verder te ontwikkelen in een vastgelopen situatie. Jeugdigen met ontwikkelings- of gedragsproblemen krijgen intensieve behandeling en begeleiding. Er wordt gewerkt aan zelfstandigheid, omgaan met structuur, grenzen, eigen problematiek en het leren nemen van verantwoordelijkheden. Daarnaast staat het herstel van de gezinssituatie centraal en werken we aan terugkeer naar huis of uitstroom naar zelfstandig of begeleid wonen. Het netwerk blijft nauw betrokken en het verblijf duurt zo kort mogelijk.

 

Zorgplan

Er wordt altijd gewerkt aan de doelen die in het zorgplan zijn vastgelegd, ontlasting van de thuissituatie is mogelijk een effect, maar geen doel. We vragen ouder(s)/verzorger(s) om de afspraken omtrent aanwezigheid na te komen. Als jeugdigen niet voldoende aanwezig zijn is het mogelijk dat we de resultaten niet behalen. Wij brengen ook de medewerker van de toegang van de gemeente op de hoogte bij veelvuldig afmelden.