Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK
Nieuwsbrief  0521-851255

‘Samen eruit halen wat er in zit’

Vanuit de visie: iedereen is uniek, doet mee en mag er zijn. Je bent goed zoals je bent!

Mantelzorgbeleid

Jeugdigen met ASS en aanverwante diagnose kunnen vaak steunen en terugvallen op ouders, broers, zussen en overige familieleden. Daarnaast is er veelal sprake van een sociaal netwerk zoals school, een sportvereniging of contact in een buurthuis. Meedoen in de maatschappij is de wens van ieder mens.

In het mantelzorgbeleid van Auti-start staat beschreven hoe zij de mantelzorger ziet als een belangrijke schakel in de ontwikkeling van de jeugdige. Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het kan iedereen overkomen in zijn of haar gezin of familie.
Het is belangrijk dat het evenwicht tussen draagkracht en draaglast in balans blijft en de medewerkers zullen dit regelmatig peilen bij de mantelzorgers. De meeste mantelzorgers waar Auti-start contact mee heeft zijn ouder(s) en verzorger(s) van jeugdigen. Het gezin is de stabiele basis voor een jeugdige met een psychiatrische diagnose, hier moeten we zuinig op zijn.

 

De rol van u als mantelzorger is dus erg belangrijk. Wij ontvangen graag van u informatie, suggesties en tips, maar wij willen dit ook graag aan u verstrekken als daar behoefte aan is.
U kent de jeugdige goed en signaleert vaak andere zaken dan de begeleiders. Samen weten we dus nog veel meer.

Auti-start is actief lid van het mantelzorgnetwerk Steenwijkerland omdat er ook gezorgd moet worden voor de mantelzorger door hem of haar af en toe eens extra in het zonnetje te zetten.

 

Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland is er voor alle mantelzorgers in Steenwijkerland. Het is eind 2012 ontstaan vanuit het Steunpunt Mantelzorg en is een informeel samenwerkingsverband van diverse zorg- en welzijnsorganisaties, Auti-start is hier actief bij betrokken.

Misschien ziet u zichzelf niet als mantelzorger van uw kind, maar u bent het wel. Eventuele ‘brusjes’ (broers en zusjes van een jeugdige met een diagnose) zijn jonge mantelzorgers. Speciaal voor deze groep organiseert het mantelzorgnetwerk Steenwijkerland diverse activiteiten. Soms om informatie te delen, maar ook bijeenkomsten met een meer ontspannen karakter. Oplaadmomentjes! Zo proberen we u te helpen de zorg voor elkaar zo lang mogelijk vol te kunnen houden.

 

U kunt zich vrijblijvend aanmelden, dan ontvangt u de nieuwsbrief en wordt u ingeschreven als mantelzorger, vrijwilliger/zorgmaatje of hulpvrager. Tegelijkertijd staat u dan als mantelzorger op de lijst voor de jaarlijkse waardering.

Bellen of mailen mag natuurlijk ook, via 0521-539888 of info@mantelzorgnetwerksteenwijkerland.nl