Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK
Nieuwsbrief  0521-851255

‘Samen eruit halen wat er in zit’

Vanuit de visie: iedereen is uniek, doet mee en mag er zijn. Je bent goed zoals je bent!

Meedenkraad

Meedenkraad

Auti-start heeft de verplichte cliëntenraad iets anders vormgegeven en heeft dit de meedenkraad genoemd.
In de meedenkraad zitten een aantal jeugdigen, ouder(s)/verzorger(s) of betrokken familieleden die zicht hebben op het verblijf en de behandeling of  begeleiding bij Auti-start. Wij delen informatie en vragen hun mening of advies over bepaalde onderwerpen.

 

Samenvoeging van activiteiten

Om zoveel mogelijk jeugdigen, ouder(s)/verzorger(s) en familieleden te betrekken bij de meedenkraad worden er verschillende activiteiten samengevoegd. Zo zijn er diverse woonkameroverleggen op locatie Trend, wordt via de thema-avonden input gevraagd aan ouder(s) en verzorger(s) en is er een besloten Facebookpagina. De uitkomst en actiepunten die hieruit voortvloeien maken we op de website bekend bij actueel.

 

Namens alle jeugdigen

De meedenkraad spreekt namens alle jeugdigen. Daarbij wordt er gewaakt over de rechten van de jeugdigen en hun gemeenschappelijk belang behartigd. De raad adviseert Auti-start gevraagd en ongevraagd met als doel de kwaliteit van zorg- en dienstverlening te verbeteren. Om dit werk te kunnen doen moet de meedenkraad weten wat de jeugdigen belangrijk vinden en hoe zij de behandeling, begeleiding en het verblijf ervaren. Met het oog hierop is het contact leggen en houden met de achterban van essentieel belang om te voldoen aan de eisen van WMCZ (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen)
De WMCZ stelt namelijk dat de raad representatief moet zijn voor de jeugdigen van de zorginstelling.

 

Verzwaard adviesrecht

Onderwerpen die direct te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken binnen Auti-start vallen onder het verzwaard adviesrecht. Dit betreft voedingsaangelegenheden en algemeen beleid met betrekking tot;

Als Auti-start een besluit wil nemen aangaande bovenstaande punten zal zij eerst advies moeten vragen aan de meedenkraad.

 

Meedenken?

We zijn nog op zoek naar jeugdigen, ouder(s)/verzorger(s) die het leuk vinden om gevraagd en ongevraagd mee te denken met het beleid van Auti-start en de keuzes die gemaakt worden.
Heb jij of heeft u interesse om mee te denken over bepaalde onderwerpen of wil je onderwerpen aandragen waar de meedenkraad iets mee zou moeten doen?

Meld je dan aan voor de meedenkraad of mail je suggestie naar meedenkraad@auti-start.nl.