Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK
Nieuwsbrief  0521-851255

‘Samen eruit halen wat er in zit’

Vanuit de visie: iedereen is uniek, doet mee en mag er zijn. Je bent goed zoals je bent!

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een landelijk protocol en helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen wordt bepaalt of er een melding gedaan moet worden bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. De medewerkers van Auti-start werken volgens dit protocol.

 

Auti-start heeft in de afgelopen jaren een aantal meldingen gedaan bij Veilig Thuis om een vermoeden van een onveilige situatie of mishandeling te melden. Dit gaat natuurlijk niet zomaar, hier gaat een proces aan vooraf. Omdat instellingen niet anoniem kunnen melden moet dit eerst bij de jeugdige/gezin gemeld worden zodat deze op de hoogte zijn van het feit dat er een melding gedaan wordt en wat de reden daarvan is. Auti-start neemt op het gebied van kindermishandeling haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door volgens richtlijnen te melden bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het protocol is jaarlijks een onderdeel van de verplichte interne training van alle medewerkers.

 

Auti-start zal altijd melding maken van kindermishandeling bij Veilig Thuis, indien uit zorgvuldig, intern onderzoek blijkt dat een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld redelijkerwijze gegrond lijkt.