Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK
Nieuwsbrief  0521-851255

‘Samen eruit halen wat er in zit’

Vanuit de visie: iedereen is uniek, doet mee en mag er zijn. Je bent goed zoals je bent!

Fusie

Onlangs hebben we onderstaande berichtgeving uit gedaan naar de gemeenten.

 

Zoals wij u op 27 juli 2020 hebben geïnformeerd, is Auti-Start B.V. op 1 september jl. overgenomen door Omega Groep B.V. Beide organisaties kennen elkaar goed en hebben in het verleden meermaals samengewerkt.

 

Zorg wordt ongewijzigd voortgezet

Het kan zijn dat zowel Auti-Start als Omega Groep zorg levert in uw Gemeente. Deze zorg zullen wij ongewijzigd voortzetten met dezelfde toewijding en aandacht die u van ons gewend bent en van ons mag verwachten. De zorgverlening wordt zonder voorwaarden gecontinueerd.

Waar nodig of gewenst zullen wij medewerkers anders inzetten. Het kan voorkomen dat een Auti-Start medewerker werkzaamheden verricht ten behoeve van een Omega cliënt en omgekeerd. Alle zorgvragen kunt u net als voorheen stellen aan uw contactpersoon.

 

De structuur van de overname

Auti-Start B.V. is met ingang van 1 september een 100% deelneming van Omega Groep B.V. Alle werkzaamheden worden gedurende de resterende maanden van 2020 ongewijzigd voortgezet. Wij gebruiken deze tijd om de integratie van de operationele activiteiten in Omega Groep voor te bereiden. Met ingang van 1 januari 2021 zijn de activiteiten van Auti-Start dan volledig geïntegreerd in die van Omega Groep B.V.

 

Fusie

Deze integratie zal plaatsvinden door middel van een juridische fusie in de loop van 2021 met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021. Hierbij gaan alle rechten en plichten van rechtswege over van Auti-Start B.V. naar Omega Groep B.V., denk daarbij aan de zorgcontracten (en plichten) die wij met uw Gemeente hebben gesloten. De rechtspersoon Auti-Start verdwijnt als gevolg van de fusie. Vanaf dat moment heeft u alleen te maken met Omega Groep B.V. die alle Auti-Start activiteiten dan (juridisch) heeft overgenomen.

 

Samenwerking

Wij vinden het belangrijk om u als onze zorgpartner geïnformeerd te houden over de stappen en gevolgen van de Auti-Start overname. Daarnaast willen wij u verzekeren dat de zorgcontinuïteit ten alle tijden gewaarborgd blijft.

 

Wilt u deze brief intern doorsturen waar dat gewenst en handig is?

 

Wie zien uit naar het vervolg van onze goede samenwerking!

 

Hans Hersevoort,

bestuurder