Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK
Nieuwsbrief  0521-851255

‘Samen eruit halen wat er in zit’

Vanuit de visie: iedereen is uniek, doet mee en mag er zijn. Je bent goed zoals je bent!

Wijziging op locatie 24-7

Afgelopen week hebben wij alle ouder(s)/verzorger(s), medewerkers, stakeholders en relaties geïnformeerd over een koerswijziging binnen Auti-start met ingang van 30 mei 2020. Wij willen u graag informeren wat er gaat gebeuren en hoe wij tot deze beslissing zijn gekomen.

 

Veel onrust in de jeugdhulp

Het zal u niet ontgaan zijn dat het erg moeizaam gaat in de jeugdhulp en dat er veel organisaties stoppen met bepaalde activiteiten, jeugdhulpregio`s afstoten, in financiële moeilijkheden zijn of erger nog failliet gaan.  Auti-start ervaart deze problemen ook en om te voorkomen dat we in financiële moeilijkheden raken gaan we deels van koers veranderen. Er spelen drie belangrijke factoren een rol waarom deze koersverandering noodzakelijk is.

 

  • Als eerste willen we graag mee in de ontwikkeling in de jeugdhulp wat betreft innoveren en ambulantiseren. Voor ons betekent dat zoveel mogelijk in de omgeving van de jeugdige en het gezin de jeugdhulp bieden die nodig is. Hier gaan we voor, we voorkomen dat ouder(s)/verzorger(s) gaan leunen op de hulpverlening. Daarnaast verkorten we over het algemeen de inzet in een gezin en wordt er alleen een beroep op de professional gedaan als het nodig is en niet langer dan noodzakelijk.

 

  • We kunnen niet langer achter de kwaliteit van de jeugdhulp staan zoals we deze nu leveren in de vorm van dagdelen begeleiding en kortdurend verblijf. Resultaten kunnen moeilijk of niet behaald worden omdat er te weinig tijd is voor individuele aandacht waardoor ook incidentmeldingen fors toenemen. De groepen, die onder financiële druk, groter zijn dan wenselijk is voor deze doelgroep niet wenselijk en dragen niet bij aan de duidelijkheid en structuur. Medewerkers en groepsgenoten krijgen veelvuldig te maken met verbaal en fysiek geweld waardoor het welzijn afneemt.  Medewerkers hebben steeds meer moeite zich staande te houden in deze pittige groepen, zijn ontevreden over de manier waarop hun werk is vormgegeven, de werkbelasting is hoog en het ziektepercentage stijgt. Mede door het tekort aan medewerkers zijn roosters steeds moeilijker rond te krijgen.

 

  • Deze vorm van jeugdhulp is financieel niet meer te organiseren omdat de tarieven niet toereikend meer zijn. De hele organisatie om de groep en het logeren heen is zo complex te organiseren, dat is niet in de prijs verdisconteerd. Veel tarieven zijn sinds de transitie naar de gemeente in 2015 gelijk gebleven en het inflatiecorrectiepercentage komt niet overeen met de loonstijging die in de CAO is afgesproken. In 2020 zijn er zelfs een aantal gemeenten gezakt met de tarieven en wordt het administratieprotocol voortdurend aangepast zodat de regels omtrent facturatie steeds meer tijd kosten. De stijgende kosten voor kwaliteitsregistraties, opleiding, voeding, levensonderhoud, auto`s, verzekeringen enzovoort is in de afgelopen jaren gestegen. Binnen Auti-start zagen we een fataal kruispunt op ons afkomen.

 

Het bestuur van Auti-start heeft samen met de OR en de accountant goed nagedacht over de toekomst van Auti-start. Hoe kunnen we de organisatie weer toekomstbestendig en financieel gezond krijgen zonder dat er gedwongen ontslagen vallen en jeugdigen en gezinnen in de ‘knel’ komen.

De oplossing hebben we gevonden in het feit dat we gaan stoppen met de producten kortdurend verblijf en dagdelen en deze jeugdigen zoveel mogelijk ambulante jeugdhulp gaan bieden. Ondanks het feit dat dit een ingrijpende beslissing is die ons veel verdriet doet, geloven we dat dit de juiste omslag is om samen verder te kunnen gaan.

 

Wat betekent dat in de praktijk?

Het betreft voornamelijk de jeugdigen die op locatie 24-7 komen en gebruik van dagdelen en kortdurend verblijf. De groepen en het logeren op locatie 24-7 gaan stoppen, we zullen op vrijdagmiddag 29 mei 2020 de laatste groepsmiddag draaien.

We hebben geprobeerd iedereen persoonlijk in te lichten. We zijn nu samen met ouder(s)/verzorger(s) op zoek naar een geschikte vorm van jeugdhulp die we kunnen bieden en daar waar dat niet mogelijk is zullen we samen zoeken naar een andere jeugdhulpaanbieder.

 

Begeleid wonen op locatie 24-7

Locatie 24-7 zullen we in juni in gebruik nemen als begeleid wonen locatie voor jeugdigen van 18 tot en met 21 jaar. Er ligt een mooi plan waar we vanuit de centrum gemeente Zwolle subsidie voor hebben gekregen. Het vernieuwende in dit plan is dat we met de bewoner en een maatje het begeleid wonen traject aan gaan. U vindt meer informatie over dit plan op onze website.

 

Het beste voor iedereen

We realiseren ons dat dit plan mogelijk vragen oproept en dat het onrust kan geven. We willen daarom graag de communicatie zo transparant mogelijk maken, toch kunnen we niet voorkomen dat niet iedereen naar tevredenheid geholpen wordt. We hebben geprobeerd het nieuws nog even bij de jeugdigen die het betreft weg te houden maar in de praktijk blijkt dat dit niet mogelijk is. We zullen proberen er een mooi afscheid van te maken.

We vertrouwen op de samenwerking met ouder(s)/verzorger(s), medewerkers, stakeholders en relaties om zo veel mogelijk aan te kunnen sluiten bij de middelen en mogelijkheden en jeugdhulp naar ieders tevredenheid in te vullen.

We hopen hiermee de toekomst voor de jeugdigen, medewerkers en Auti-start te borgen.