Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK
Nieuwsbrief  0521-851255

‘Samen eruit halen wat er in zit’

Vanuit de visie: iedereen is uniek, doet mee en mag er zijn. Je bent goed zoals je bent!

Onvoorwaardelijk volhouden

Vanuit een jeugdige:

Ik kan me nog herinneren dat ik van jongs af aan al veel moeite had met alles in het dagelijks leven. Veel medicijnen, verschillende diagnoses en een opname bij Karakter in Zwolle. Op dat moment was ik erg jong en wist niet wat me overkwam. Enige tijd daarna kwam ik bij Auti-start terecht. Er kwam verbetering in de thuissituatie. Mijn ouders hadden zo meer tijd voor mij en mijn zus en als ik er niet was voor mijn broertje en mijn zus. Ondanks dat ik het soms lastig vond dat ik niet volledig thuis kon zijn en ook bij Auti-start periodes heb gehad waarin ik het moeilijk had, heb ik er een fijne plek aan gehad. Bij Auti-start heb ik door de jaren heen meer over mezelf geleerd en wat ik kan. Ik heb geleerd zelf mijn ‘huishouden’ te doen. Dweilen, de was doen, koken en natuurlijk nog veel meer.
Ik woon nu beschermd op het RIBW.

Auti-start is een goede tussenstap geweest! Zo is de situatie goed genoeg gebleven tot ik een stap verder kon. Zonder Auti-start was er zeker weer een opname aan te pas gekomen. Terwijl ik nu op mijn plekje zit. Dat had ik niet gevonden als ik weer was opgenomen.

Als ik terug kijk op afgelopen jaren ben ik heel blij dat het zo verlopen is.

Vanuit ouders:

Van jongs af aan was het duidelijk dat de opvoeding van onze dochter meer van ons als ouders vroeg dan gemiddeld het geval was. Sinds 2002 zijn we al in contact met psychiaters, psychologen en therapeuten. Verschillende soorten medicatie, verschillende diagnoses en een klinische opname zijn in de afgelopen jaren gepasseerd.
Er waren periodes dat we vol energie de opvoeding van onze dochter konden volbrengen, maar soms was het allemaal te veel en waren we moe. Er zijn nog meer kinderen in het gezin, hoe zorg je er voor dat iedereen de aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft?
Het was zeker niet makkelijk om de verhoudingen binnen het gezin goed te houden.

Auti-start heeft sinds 2008 in meer en mindere mate begeleiding en ondersteuning geboden in de vorm van kortdurend verblijf en individuele begeleiding. In 2014 is ze op locatie Trend gestart als voortraject van het beschermd wonen bij de RIBW. Het was een moeilijke tijd voor iedereen, wennen aan de situatie dat ze nauwelijks meer thuis was en het ging ook niet altijd goed bij Trend met alle begeleiders. Angsten, boze buien, onmacht en vermoeidheid bepaalde de dag, maar iedere dag was er weer één dichterbij het doel.
Het doel wat wij als ouders voor ogen hadden was dat ze ‘gelukkig’ was en het gevoel had dat ze er mocht zijn met al haar eigen(n)aardigheden.
Het is gelukt, we hebben haar samen met Auti-start naar het volgende traject kunnen helpen. Ze woont nu beschermd bij het RIBW en daar zal ze zeker nog een aantal jaren nodig hebben om nog zelfstandiger te worden en zich helemaal te kunnen redden in de maatschappij, maar de basis is er en wij kunnen weer helemaal ouders zijn. Ze komt en gaat naar haar ouderlijk huis wanneer het haar uitkomt en ze weet dat ze daar altijd welkom is in goede en slechte tijden.

De gedachte dat ieder kind lief gevonden wil worden, maar dat het soms simpelweg niet lukt om het gewenste gedrag te laten zien door de aanwezigheid van een psychiatrische stoornis heeft ons op de been gehouden in moeilijke tijden.

Ik hoop dat dit verhaal andere ouders kan helpen om vol te houden, het is je kind en hij of zij heeft de steun van ouders zo nodig.