Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK
Nieuwsbrief  0521-851255

‘Samen eruit halen wat er in zit’

Vanuit de visie: iedereen is uniek, doet mee en mag er zijn. Je bent goed zoals je bent!

Privacyreglement

Privacyreglement

Hieronder vindt u een korte en makkelijk leesbare samenvatting van het uitgebreide privacyreglement van Auti-start.

 

Uw gegevens in vertrouwde handen

U maakt gebruik van de jeugdhulpverlening bij Auti-start of bent geïnteresseerd om hier gebruik van te gaan maken. Dan hebben wij uw gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

 

Welke gegevens gebruiken wij?

Wij vragen uw naam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, bsn, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast vragen we ook andere gegevens. Zoals diagnostische gegevens die al bekend zijn, allergieën en medische relevante informatie die voor de behandeling, begeleiding of het verblijf van belang zijn.

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens om:

 

Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat wij met u bespreken en gebruiken deze contactmomenten om samen met u de resultaten uit uw zorgplan te behalen.
Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

 

Van wie krijgen wij uw gegevens en met wie delen wij die?

Wij vragen gegevens over voorgaande behandelingen uitsluitend op met uw toestemming en delen gegevens van de behandeling bij Auti-start alleen op uw verzoek met toestemming.
Wij kunnen gegevens uitwisselen met:

 

Hoe zorgen wij dat uw gegevens veilig zijn bij ons?

Onze website, app en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens.

 

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijvoorbeeld:

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens.

 

Regels en wetten voor privacy

Wij houden ons aan de wetten en regels voor jeugdhulp en privacy. Onder andere:

 

Uw rechten

Uw rechten zijn ook in de wet geregeld. U mag:

 

Laat ons weten als u gebruik wilt maken van uw rechten

Stuur een e-mail naar privacy@auti-start.nl U kunt ook een brief sturen naar:

Auti-start
Mr. Zigher ter Steghestraat 5b
8331KG Steenwijk

 

Functionaris Gegevensbescherming

De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) houdt binnen een organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Binnen Auti-start zijn er twee functionarissen voor gegevensbescherming:

Mw. M.S. de Jong: 0521-851255 of privacy@auti-start.nl
Mw. G. Hoorn: 0521-851255 of privacy@auti-start.nl

Heeft u een vraag, tip of klacht t.a.v. het privacyreglement?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van Auti-start. Je kunt ook een brief sturen naar: privacy@auti-start.nl
Komen wij er samen niet uit? Leg je klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de wetten of regels of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen.
Op onze website vind je altijd de laatste versie, de laatste versie is van 23 mei 2018

Meer informatie over de FG vindt u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/functionaris-voor-de-gegevensbescherming. Zoekt u aanvullende informatie? Dan kunt u hiervoor terecht bij het Nederlands Genootschap voor de Functionaris voor de Gegevensbescherming, het NGFG. Meer informatie over het NGFG vindt u op www.ngfg.nl.