Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK
Nieuwsbrief  0521-851255

‘Samen eruit halen wat er in zit’

Vanuit de visie: iedereen is uniek, doet mee en mag er zijn. Je bent goed zoals je bent!

Resultaat gericht werken

Resultaatgericht werken, niet nieuw, maar toch anders.

Binnen Auti-start wordt behandeling en begeleiding geboden aan jeugdigen en zijn of haar ouder(s) en verzorger(s). Deze specialistische jeugdhulp is resultaatgericht. Dat is altijd al zo geweest binnen Auti-start maar in het afgelopen periode is deze werkwijze steeds verder aangescherpt. Dit komt mede omdat in de jeugdhulpbeschikking die u van de gemeente ontvangt het te behalen resultaat al geformuleerd is en wij als organisatie de opdracht krijgen om hier samen met u mee aan de slag te gaan.

 

De toegang

De jeugdconsulent van de gemeente, het CJG, het sociaal wijkteam of hoe het ook in uw gemeente genoemd wordt heeft het resultaat geformuleerd wat de jeugdige en ouder(s) tijdens het contactmoment besproken hebben. Als het goed is herkend u dit resultaat omdat dit met u besproken is. Als het resultaat geformuleerd is bedenken we samen met de jeugdige en ouder(s) een werkplan hoe het resultaat behaald kan worden en binnen welke termijn we dat verwachten te doen. We vragen dus eigenlijk aan het begin van een traject al wanneer het ‘klaar’ of ‘voldoende’ behaald is. Dat is mogelijk anders dan u van ons in gewend bent. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat wanneer het resultaat behaald is we ook altijd stoppen met de geboden jeugdhulp en het dossier gesloten wordt. Het kan zijn dat er nog andere resultaten te behalen zijn door de jeugdige en ouder(s) maar dan moeten we opnieuw in gesprek met de gemeente voor een nieuwe jeugdhulpbeschikking.

 

Zorgplan en werkplan

Na de intake malen we een zorgplan waarin de voorgeschiedenis en huidige situatie in beschreven staat. We leggen hier ook de resultaten in vast die de jeugdige en ouder(s)/verzorger(s) willen bereiken. Deze resultaten zijn gekoppeld aan de doelen uit het ondersteuningsplan of gezinsplan van de gemeente.
Als we samen met jeugd en ouder(s)/verzorger(s) resultaten willen halen moeten de afspraken over het ‘hoe we het samen bereiken’ heel duidelijk zijn. We hebben de aanwezigheid en motivatie van jeugd en ouder(s)/verzorger(s) hier absoluut bij nodig. Zonder aanwezigheid (volgens afspraak) zullen we het resultaat onvoldoende kunnen behalen. Deze afspraken zullen in het werkplan komen te staan.

 

Samenwerken

Wij vragen u daarom goed te letten op de noodzaak voor afmelden van jeugdigen. Natuurlijk vinden wij het heel belangrijk dat ze zo veel mogelijk mee doen met speelafspraken, kinderfeestjes en andere activiteiten maar als er veelvuldig afgemeld wordt concluderen we dat de noodzaak voor behandeling of begeleiding misschien niet meer zo hoog is en zullen wij de consulenten van de gemeente daar ook van op de hoogte moeten brengen.

We hopen uiteindelijk dat iedereen op het punt komt dat er geen hulp meer nodig is. We willen tenslotte onszelf overbodig maken en streven ernaar dat ‘jeugdigen en ouders weer zelfstandig verder kunnen’.

We hopen dat deze informatie duidelijkheid geeft over de werkwijze waarop we met u willen samenwerken. Als u vragen heeft kunt u deze stellen via de mail info@auti-start.nl of telefonisch bij een procescoördinator 0521-851255.