Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK
Nieuwsbrief  0521-851255

‘Samen eruit halen wat er in zit’

Vanuit de visie: iedereen is uniek, doet mee en mag er zijn. Je bent goed zoals je bent!

Soorten jeugdhulp

Trend

Jeugdigen verblijven voor een langere aaneengesloten periode van drie tot zeven dagen per week bij Trend.
Er wordt gewerkt aan herstel van de gezinssituatie of uitstroom naar (begeleid) zelfstandig wonen. Als de jeugdige meer dan vier dagen per week verblijft is er beschikking over een eigen slaapkamer grenzend aan een gezamenlijke woonkamer. De begeleiding is 24 uur per dag aanwezig.

Jeugdigen krijgen begeleiding bij het organiseren van hun dagelijks leven en afgestemd op de persoonlijke hulpvraag vanuit het plan. Tijdens dit traject kan behandeling aan de orde zijn door onze eigen GZ psycholoog of gedragswetenschapper, maar kan ook in de samenwerking met een andere organisatie vormgegeven worden.
Personen die belangrijk voor de jeugdige zijn worden bij de begeleiding/behandeling betrokken.

Daarnaast krijgt de jeugdige een persoonlijk begeleider waarmee wekelijks één-op-één gesprekken worden gevoerd. Deze persoonlijk begeleider is direct verantwoordelijk voor het tot uitvoering brengen van het zorgplan.

 

Trendplus

Trendplus is een variant van beschermd wonen waarbij er jongere jeugdigen in een kleine groep (maximaal 3) samen leven en begeleiding en behandeling krijgen. De begeleiding wordt aangepast  naar de behoefte van de groep of het individu. Trendplus kan een tussenstap zijn naar doorstromen op Trend of terugkeer naar huis.

Schoolvervangende activiteiten (SVA)

De SVA is bedoeld voor jeugdigen die (tijdelijk) geen onderwijs kunnen volgen. Er wordt behandeling en begeleiding geboden in een veilige leeromgeving met als doel het perspectief voor de toekomst duidelijk te krijgen. Is het haalbaar om onderwijs te volgen dan zal daar de focus op komen te liggen. Wat is er nodig om iemand weer succeservaringen op te laten doen en vertrouwen in het onderwijs. Lukt dit niet dan gaan we op zoek naar zinvolle daginvulling zoals een alternatief leerprogramma of (vrijwilligers)werk. De jeugdige behoudt hierdoor een weekritme, heeft een eigen alternatief leerprogramma op maat en blijft in contact met leeftijdsgenoten. De SVA is een maatwerktraject en kan volgens afspraak tijdens schoolweken plaatsvinden van maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 uur en 12:00 uur en is mogelijk voor jeugdigen tussen 4 en 18 jaar.

 

Structuurbegeleiding

De structuurbegeleiding biedt jeugdigen begeleiding op het gebied van schoolse zaken. Het draait hierbij om het plannen, organiseren en uitvoeren van huiswerk, maar ook alle sociale aspecten van de schoolgang worden hierin meegenomen: wat speelt er op school? Waar ben je goed in? Wat kan beter, maar vooral: hoe bereik je dat? De structuurgroep is op maandag en donderdag tussen 14:00-18:00 uur mogelijk. Vanaf schoolseizoen 2020-2021 worden er vast tijden afgesproken waarop iemand aanwezig is zodat er een begeleider beschikbaar is voor de individuele begeleiding op locatie Stap.

 

Opstapbegeleiding

De opstapbegeleiding wordt vormgegeven in twee en/of drietallen en is bedoeld voor jeugdigen bij wie de gezamenlijke resultaten betrekking hebben op:

Een vaste begeleider biedt individuele begeleiding aan twee tot maximaal drie jeugdigen met een vergelijkbare hulpvraag op hetzelfde moment. Er wordt op een vaste dag en tijdstip begeleiding geboden op een vooraf afgestemd aantal momenten. Is de begeleider afwezig door verlof of ziekte dan gaat de begeleiding niet door. Er zijn een aantal mogelijkheden vooraf gepland waarop deze begeleiding mogelijk is en daarnaast wordt er afgestemd als er meer jeugdigen met vergelijkbare hulpvragen zijn over een geschikte dag en tijd.

Op zaterdag zijn er twee blokken waarop dit mogelijk is. Van 8:30-12:30 uur of van 13:00-17:00 uur.
Op dinsdag, woensdag en vrijdag kan het wekelijks van 14:30-17:30 uur of 14:00-17:00 uur
De jeugdige komt over een periode van 3 maanden wekelijks of twee wekelijks met dezelfde begeleider en dezelfde jeugdigen op locatie Stap.

Behandeling

Behandeltraining ‘Zo, ken ik mezelf’ (psycho-educatie)

‘Zo, ken ik mezelf’ is een behandelmethode van 10 bijeenkomsten om jeugdigen in een kleine groep (maximaal 6 jeugdigen) meer inzicht te geven in hun diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS).  Deze behandeling is speciaal  ontwikkeld voor jeugdigen, in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. (vanaf  het Voortgezet (Speciaal) Onderwijs).
Alle jeugdigen, ouder(s) en verzorger(s) starten met een individueel gesprek en het invullen van vragenlijsten. Hierbij worden indien mogelijk ook de leerkrachten betrokken.

Voordat de training begint krijgen de ouder(s),verzorger(s) en andere betrokkenen een bijeenkomst waarin autisme wordt uitgelegd de inhoud van de training besproken en de betrokkenheid van ouders besproken wordt. Daarna gaat de training voor de jeugdigen vrij snel van start.

De training van de jeugdigen bestaat uit 10 bijeenkomsten. Door middel van werkbladen, filmpjes en ander concreet materiaal, krijgen de jeugdigen informatie over het gedrag wat voorkomt bij ASS en wat dit voor hun persoonlijke situatie betekent. Iedereen is namelijk uniek.

Naast de informatie over het gedrag, leren ze ook meer over informatieverwerking en hoe dat verloopt bij mensen met ASS en zonder ASS.  Door meer inzicht in zichzelf te verkrijgen wordt het makkelijker om duidelijk te maken waar ze moeite mee hebben of hulp bij nodig hebben.  Ze leren wat ASS voor hun betekent en wat ze zelf kunnen doen om met de wereld om hen heen om te gaan. Dit verbetert het zelfbeeld en het zelfvertrouwen.

Deze behandelgroep staat gepland door het jaar heen. De eerst volgende behandelgroep start weer op 14 januari 2020. Neem voor aanmelden of meer informatie contact op met de procescoördinatie.

 

Behandeltraining ‘Hoofd vol emoties’

“Hoofd vol emoties” is een behandeltraject van 10 bijeenkomsten en een informatieavond voor ouder(s) en verzorger(s). Tijdens deze groepsbehandeling leren de jeugdigen wat emoties inhouden en wordt er ingegaan op het herkennen van emoties bij zichzelf en de ander.

Tijdens de eerste twee bijeenkomsten zullen verschillende opdrachten vanuit het Autisme Belevingscircuit worden gegeven. Door de opdrachten van het Autisme Belevingscircuit leren de jeugdigen dat iedereen uniek is, iedereen anders denkt en iedereen ook anders zijn emoties uit.

De acht bijeenkomsten na het Autisme Belevingscircuit zijn gericht op emoties. Hierbij leren de jeugdigen wat emoties inhouden en wordt er ingegaan op het herkennen van emoties bij zichzelf en de ander. Dit wordt behandelt door middel van een (sociaal) verhaal en verschillende oefeningen.

In een groep van zes jeugdigen en twee begeleiders die in het behandelteam ondersteunt worden door een GZ psycholoog en een orthopedagoog is er veel ruimte om te oefenen met de aangeleerde vaardigheden.

Deze behandelgroep staat gepland door het jaar heen. De eerst volgende behandelgroep start weer op 15 januari 2020. Neem voor aanmelden of meer informatie contact op met de procescoördinatie.

 

Individuele behandeling/begeleiding

De individuele behandeling en begeleiding ziet er bij iedereen anders uit. Dat komt omdat niet iedereen dezelfde hulpvraag heeft.  Na één of meerdere gesprekken wordt het duidelijk wat de hulpvraag is en hoe de jeugdige en/of het netwerk hier mee aan de slag kunnen gaan. We maken dan samen een plan waarin de persoonlijke doelen zijn beschreven en hoe we die samen kunnen bereiken. De hulpvraag van de jeugdige en zijn/haar netwerk staat hierbij centraal.

De behandeling en begeleiding is gericht op de jeugdige en zijn of haar netwerk en kan bestaan uit;

Staat de oplossing voor uw hulpvraag er niet bij? Neem gerust contact op met een van de procescoördinatoren. Wij denken graag in oplossingen en maatwerk.

 

Autisme Belevingscircuit

Het Autisme Belevingscircuit is voor iedereen die autisme wil ervaren en beter wil leren kennen. Laat je misleiden door je zintuigen, ontdek wat kan en niet kan, voel nu zelf waar anderen enkel over schrijven! Hoe kunnen we autisme beter begrijpen als we het zelf niet eerst voelen? Hoe zou het zijn om vast te lopen omdat concrete communicatie ontbreekt? Hoe zou mislukken voelen omdat teveel prikkels in een keer binnenkomen? Hoeveel frustraties zouden opwellen als je telkens met je hoofd tegen een muur botst omdat je geen overzicht ziet?

Een aantal keer per jaar is er een avond voor ouder(s), verzorger(s) en geïnteresseerde. U kunt zich aanmelden voor deze avond via info@auti-start.nl of telefonisch 0521-851255 via een van de procescoördinatoren. Het eerst volgende Autisme Belevingscircuit is op 12 november 2019 van 18:45 uur tot 21:00 uur op locatie Stap.