Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK
Nieuwsbrief  0521-851255

‘Samen eruit halen wat er in zit’

Vanuit de visie: iedereen is uniek, doet mee en mag er zijn. Je bent goed zoals je bent!

Spoed en crisis

Wat is crisis?

Een spoedeisende of onveilige situatie die wordt veroorzaakt door gedrag en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen, wat niet kan wachten tot de volgende werkdag.
Het gaat om mensen die ten gevolge van hun psychiatrische diagnose acuut gevaar lopen of  gevaar veroorzaken als zij niet onmiddellijk of uiterlijk binnen 24 uur behandeld worden. Een crisissituatie moet binnen 24 uur in behandeling genomen worden.

 

24 uur per dag bereikbaar

Auti-start is 24 uur per dag bereikbaar, dus ook als er sprake is van een crisis kunt u ons bellen. Hoe werkt het in de praktijk?

 

Is uw kind al bekend binnen Auti-start?

Dan belt u op werkdagen tussen 8:00 uur en 17:00 uur naar kantoor, telefoonnummer: 0521-851255. U wordt dan via de receptioniste doorverbonden met iemand van het team procescoördinatie. Zij kunnen met u meedenken in een oplossing.

Belt u buiten de werkdagen en kantoortijden? Ook dan belt u het kantoornummer. U wordt doorgeschakeld naar een mobiel nummer en hier kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken. De medewerker die dienst heeft belt u zo spoedig mogelijk terug.

 

Is uw kind nog niet bekend bij Auti-start?

Dan kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met de toegang van uw gemeente of de huisarts. Buiten deze kantoortijden kunt u contact opnemen met veilig thuis of de huisartsenpost, zij kunnen u doorverwijzen naar de crisisdienst in uw regio.

 

Spoedplaatsing

Wilt u een jeugdige met spoed in de 24-uurszorg plaatsen? Wij gaan als volgt te werk. Graag hebben we telefonisch contact om af te stemmen of de jeugdige binnen onze setting past en of er plaats beschikbaar is. Daarna ontvangen we graag een zo volledig mogelijk dossier zodat het aanmeldteam en de behandelaren kunnen beoordelen of we de jeugdige verder kunnen behandelen en begeleiden. Afhankelijk van de urgentie nemen we voor dit aanmeldproces maximaal één week.