Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK
Nieuwsbrief  0521-851255

‘Samen eruit halen wat er in zit’

Vanuit de visie: iedereen is uniek, doet mee en mag er zijn. Je bent goed zoals je bent!

Trend

24-uurszorg

Soms kan door omstandigheden het (tijdelijk) verblijven in de 24-uurszorg een juiste stap zijn om weer verder te ontwikkelen in een vastgelopen situatie. Jeugdigen op locatie Trend met psychiatrische-, ontwikkelings- of gedragsproblemen krijgen intensieve behandeling en begeleiding.

Er wordt gewerkt aan zelfstandigheid, omgaan met structuur, grenzen, eigen problematiek en het leren nemen van verantwoordelijkheden. Daarnaast staat het herstel van de gezinssituatie centraal en werken we aan terugkeer naar huis of uitstroom naar zelfstandig of begeleid wonen. Het netwerk blijft nauw betrokken en het verblijf duurt zo kort mogelijk. Jeugdigen verblijven voor een langere aaneengesloten periode van drie tot zeven dagen per week bij Trend.

 

Behandeling

Jeugdigen krijgen begeleiding bij het organiseren van hun dagelijks leven en afgestemd op de persoonlijke hulpvraag vanuit het zorgplan. Tijdens dit traject kan behandeling aan de orde zijn door onze eigen GZ psycholoog of gedragswetenschapper, maar de behandeling kan ook in de samenwerking met een andere organisatie vormgegeven worden.

De jeugdige heeft een persoonlijk begeleider waarmee wekelijks één-op-één gesprekken worden gevoerd. Deze persoonlijk begeleider is direct verantwoordelijk voor het tot uitvoering brengen van het zorgplan.

 

Uitstroom

Samen werken we aan herstel van de gezinssituatie of uitstroom naar (begeleid) zelfstandig wonen. Als de jeugdige meer dan vier dagen per week verblijft is er beschikking over een eigen slaapkamer grenzend aan een gezamenlijke woonkamer. De begeleiding is 24 uur per dag aanwezig.

Wil je graag weten hoe het er uit ziet op Trend, kijk dan bij locaties, je vindt er foto`s filmpjes en meer uitleg.