Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK
Nieuwsbrief  0521-851255

‘Samen eruit halen wat er in zit’

Vanuit de visie: iedereen is uniek, doet mee en mag er zijn. Je bent goed zoals je bent!

Vertrouwenspersoon

Auti-start heeft een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor de Jeugdzorg, dit is het advies en klachtenbureau jeugdzorg (AKJ)
Het AKJ is een onafhankelijke organisatie van vertrouwenswerk, zij voert in opdracht van alle gemeenten onder regie van de VNG deze landelijke functie van vertrouwenspersoon uit, samen met andere organisaties. Jongeren, (pleeg)kinderen, (pleeg- en groot)ouder(s) en verzorger(s) kunnen een beroep op het vertrouwenswerk doen.

Het doel is vragen over de (rechts)positie te beantwoorden. Daarnaast ook problemen en klachten over het functioneren van jeugdzorgorganisaties, rechtsopvolgers van de Bureaus Jeugdzorg, Jeugdhulp, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, lokale toegang of wijkteams snel, laagdrempelig en adequaat op te lossen.

De vertrouwenspersonen staan naast de jeugdigen. Het uitgangspunt is dat de betrokkenen er samen uitkomen. Mocht dat volgens de jeugdige niet voldoende zijn, dan kan hij/zij onvrede kenbaar maken via de formele klachtenprocedure (klachtencommissie Jeugdzorg Overijssel). Ook in dat geval kan de vertrouwenspersoon ondersteuning bieden.

Vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via het landelijk nummer 088-5551000, via e-mail info@akj.nl , via het contactformulier op de website of door met een vertrouwenspersoon te chatten via de website. De openingstijden staan hier ook vermeld.

Jeugdigen die bij Auti-start op locatie Trend of 24-7 verblijven, begeleiding en/ofĀ  behandeling ontvangen, krijgen frequent een vertrouwenspersoon op bezoek.

U kunt hier het jaarverslag van de vertrouwenspersoon over 2019 lezen

Als een dergelijk gesprek echter niet tot een voor u bevredigend resultaat leidt, kunt u een schriftelijke klacht indienen bij klachtencommissie jeugdzorg overijssel.