Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK
Nieuwsbrief  0521-851255

‘Samen eruit halen wat er in zit’

Vanuit de visie: iedereen is uniek, doet mee en mag er zijn. Je bent goed zoals je bent!

Wat doet auti-start

Auti-start is een kleinschalige jeugdhulporganisatie in de gemeente Steenwijkerland. We werken resultaatgericht, er zijn korte lijnen, waardoor we flexibel zijn en snel kunnen reageren op veranderende hulpvragen.

Vanuit drie locaties wordt verblijf, behandeling en begeleiding geboden aan jeugdigen vanaf 4 t/m 21 jaar met een gemiddelde tot hoge intelligentie en een psychiatrische diagnose of een vermoeden hiervan. De specialisatie ligt op het gebied van jeugdigen met ASS (autisme spectrum stoornissen) en aanverwante problematiek. Denk hierbij aan angst, dwang, depressie of gedragsproblemen.

Denken in oplossingen

We denken met de jeugdige en het netwerk mee en zoeken samen naar oplossingen. Bij voorkeur behandelen of begeleiden we een jeugdige in de eigen omgeving. Wanneer het echt nodig is kunnen we tijdelijk de zorg (deels) overnemen en ondersteunen we jeugdige en ouder(s)/verzorger(s) om de gezinssituatie te herstellen.

Visie

Binnen Auti-start werken we vanuit de visie: ‘Iedereen is uniek, doet mee en mag er zijn. Je bent goed zoals je bent’.

Jeugdigen met een psychiatrische diagnose zijn unieke, creatieve en talentvolle mensen. Zij hebben meer behandeling en begeleiding nodig om zich te kunnen ontplooien en ontwikkelen tot zelfstandige en zelfredzame volwassenen. Auti-start is van mening dat jeugdigen zo veel mogelijk bij hun ouder(s) of verzorger(s) horen op te groeien en dat zij de jeugdige het beste kennen. Samen wordt er gekeken waar en wanneer behandeling en begeleiding nodig is, de regie blijft bij de jeugdige en het netwerk.

Missie

Auti-start is ondersteunend naar de jeugdigen die willen meedoen in de maatschappij. Daarbij wordt gewerkt naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid, op een manier waarbij de jeugdige centraal staat en regie heeft over het eigen proces. We zullen de jeugdhulp zo passend mogelijk maken, gekoppeld aan de resultaten die gesteld zijn, maar niet langer dan nodig is. Auti-start zou uiteindelijk overbodig willen worden in de zorg die geleverd wordt zodat; ‘de jeugdigen en hun netwerk weer zelfstandig verder kunnen’. 

 

Kernwaarden

De kernwaarden; samenwerken, bekwaamheid, betrouwbaarheid, betrokkenheid, flexibiliteit, zelfstandigheid en positiviteit zijn hierbij het uitgangspunt. Auti-start wil het ‘beste’ uit iedereen halen. Vandaar dat ons motto luidt: ‘Samen eruit halen wat er in zit’.