Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK
Nieuwsbrief  0521-851255

‘Samen eruit halen wat er in zit’

Vanuit de visie: iedereen is uniek, doet mee en mag er zijn. Je bent goed zoals je bent!

Wat ook belangrijk is…

Auti-start vindt het belangrijk om goede behandeling en begeleiding te bieden waarbij resultaten behaalt worden en iedereen tevreden is over de kwaliteit van de zorg. Om er voor te zorgen dat alle jeugdigen vrijuit kunnen praten over Auti-start, medewerkers of andere jeugdigen bezoekt de onafhankelijke vertrouwenspersoon onze locaties zo’n 20 keer per jaar. Hij of zij gaat in gesprek met de jeugdige om te horen of alles goed verloopt.

Bij huiselijk geweld en (vermoeden) van kindermishandeling wordt er gehandeld volgens de landelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vanuit Auti-start vinden we de samenwerking met de jeugdige, ouder(s)/verzorger(s) en andere betrokkenen in het netwerk heel belangrijk. Er kan alleen goede hulp geboden worden als alle betrokkenen afstemmen met elkaar. Om die reden geven we altijd ons visitekaartje af in de verwijsindex. Hiermee laten we weten dat we als jeugdhulpaanbieder betrokken zijn bij de jeugdige en het gezin. Meer informatie over de verwijsindex kunt u vinden op de website van multisignaal.

 

We doen er alles aan om er voor te zorgen dat alles goed verloopt, maar waar mensen werken kunnen ook fouten gemaakt worden. Als u ontevreden bent en u heeft dit al besproken met het bestuur en de vertrouwenspersoon en dat heeft niets geholpen, dan kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie.

Wij willen heel graag uw mening horen over allerlei onderwerpen die belangrijk zijn voor de behandeling begeleiding en het verblijf bij Auti-start. Vindt u het leuk om mee te denken en ideeën in te brengen wordt dan lid van de meedenkraad.

Op de besloten Facebookpagina kunnen ouder(s) en verzorger(s) elkaar digitaal ontmoeten. Hier kunnen ervaringen uitgewisseld worden en tips met elkaar gedeeld worden. Wilt u ook deelnemen? Klik hier om een verzoek in te dienen.

 

Dat de jeugdige goede behandeling en begeleiding krijgt is erg belangrijk, maar we willen ook graag dat het met u als ouder(s) en overige familieleden goed blijft gaan. Auti-start biedt ouderbegeleiding, geeft netwerkvoorlichting en is aangesloten bij het mantelzorgnetwerk SteenwijkerlandBinnen Auti-start is er een actief mantelzorgbeleiddit is er op gericht om flexibele invulling te geven aan werkende mantelzorgers.  

 

Om er voor te zorgen dat alles gebeurd zoals we dat met elkaar afgesproken hebben, werkt Auti-start met een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Ieder jaar zijn er interne en externe audits om te beoordelen of het KMS goed werkt. Als de organisatie dit goed op orde heeft is de kwaliteit van de zorg en het proces er om heen goed geborgd en ontvang je een kwaliteitscertificaat. Auti-start was van 2012 tot juni 2018 HKZ gecertificeerd en sinds juni 2018 in het bezit van het ISO 9001 certificaat.

 

Jeugdhulporganisaties vallen onder de inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ). De inspectie houdt toezicht op de Jeugdwet. Op 16 februari 2018 heeft de IGJ onaangekondigd locatie Trend van  Auti-start bezocht. U kunt hier meer lezen over dit bezoek en het inspectierapport.

Naast de inspectie hebben jeugdhulporganisaties ook nog andere toezichthouders. Bij Auti-start houdt de raad van commissarissen (RvC) toezicht op de beleidsplannen en werkzaamheden van de raad van bestuur. De medezeggenschap van de medewerkers is geregeld via een ondernemingsraad (OR).

 

Om ervoor te zorgen dat de ketenzorg rondom jeugdhulpverlening en autisme goed geregeld is, werkt Auti-start samen met allerlei verschillende organisaties en gemeenten. Deze samenwerking is belangrijk voor iedereen en gaat onder andere over kennis en informatie delen.

 

Auti-start is aangesloten bij de Branche Vereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) en is lid van de Business Club Steenwijkerland (BC Steenwijkerland). Auti-start is ook aangesloten bij KLIK Drenthe, dit is de vereniging voor vrijgevestigde zorgverleners.

We zijn ook aangesloten bij de werkgeversvereniging zorg en welzijn (WGV). De vereniging richt zich op de personeelsvoorziening van de sector.

Er is een convenant met het Autisme Kennisnetwerk Overijssel (AKO) afgesloten  en daarnaast is Auti-start financieel participant van het kennis netwerk Steenwijkerland.

Auti-start heeft de richtlijn ISO 26000 gebruikt voor het implementeren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).